top of page

                                                                                                          POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa www.jubilercentrum.com  jest obsługiwana przez firmę „BATZGOLD” z siedzibą w Warszawie 00-521, ul. Hoża 27.
Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.
Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem ze strony, ponieważ potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków.
Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, zostaną zapisane w pamięci urządzeń. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność strony.
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem: jubilercentrum@gmail.com

 


§ 1.
Definicje


1. Administrator – oznacza firmę „BATZGOLD” z siedzibą w Warszawie, 00-521, ul.Hoża 27, która przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
3. Strona – oznacza stronę internetową którą, prowadzi Administrator działający w domenie: jubilercentrum.com
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony.
5. Użytkownik – oznacza podmiot, korzystający ze strony.

 


§ 2.
Rodzaje plików cookie i innych technologii śledzenia
    

1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
3. Czyste gify:  (zwane także Web Beacons / Web Bugs), umożliwia nam doskonalenie usług poprzez pomiary ich efektywności i funkcjonowania. Czyste gify to niewielkie grafiki z przypisanym do nich unikatowym identyfikatorem, działające podobnie jak pliki cookie, jednak nie są one przechowywane na twoim urządzeniu, ale wbudowane w nasze usługi.
4. Flash i HTML5:  możemy wykorzystywać technologie śledzenia znane jako „pliki Flash cookie” i „HTML5”, głównie w celach marketingowych. Różne przeglądarki internetowe mogą być wyposażone we własne narzędzia służące do usuwania lub blokowania takich technologii

 


§ 3.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


1. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
b) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.
2. Strona internetowa jubilercentrum.com została zbudowana w oparciu o gotowe szablony firmy Wix.com, która wraz ze swoimi partnerami w zakresie marketingu, analityki i technologii, wykorzystuje określone technologie monitorowania i śledzenia (takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne (beacons), piksele, tagi i skrypty).Technologie te są wykorzystywane do utrzymywania, świadczenia i doskonalenia usług na bieżąco oraz do zapewniania wyższej jakości obsługi naszym odwiedzającym. Dzięki tym technologiom można utrzymywać i śledzić preferencje i uwierzytelnione sesje odwiedzających strony w celu lepszego zabezpieczenia naszych usług, identyfikacji problemów technicznych, trendów zachowań użytkowników i efektywności kampanii oraz monitorowania i usprawniania ogólnego funkcjonowania naszych usług.
Zwracamy uwagę, że usługi zewnętrzne, które umieszczają pliki cookie lub wykorzystują inne technologie śledzenia poprzez nasze usługi, mogą mieć swoje własne polityki gromadzenia i przechowywania danych. Zakres naszej Polityki prywatności nie obejmuje takich praktyk i nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Wiecej informacji na ten temat znajdą państwo na stronie wix.com/about/privacy


§ 4.
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§ 6.
Przewarzanie i ochrona danych osobowych


1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem strony.
2. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem strony.
3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

§ 7
Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies


Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

bottom of page